Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Gospodarcza
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Gospodarcza

37-700 Przemyśl, Podkarpackie
ul. Rolnicza 10, Zobacz na mapie
Tel: (16) 672-02-31
Fax: (16) 672-02-31
WWW: http://www.wsg.edu.pl
Email: wsg@wsg.edu.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Technologii i Anlalizy Żywności Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne
Instytut Ekonomii Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne Magisterskie uzupełniające niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Gospodarcza w PrzemyśluPowstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej Nr DSW-3-0145-378/EKO/2001 i została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych zawodowych pod nr 68.
 

W pierwszym roku działalności uruchomione zostały studia stacjonarne i niestacjonarne w dwóch specjalnościach, po ukończeniu których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera (studia 3,5 - letnie) lub tytuł zawodowy licencjata (studia 3 - letnie). Od roku akademickiego 2006/07 studia na kierunku Technologia i analiza żywienia trwają 3,5 roku , a na kierunku Zarządzanie 3 lata.

 

Dużym atutem uczelni jest kadra nauczająca, posiadająca znaczące osiągnięcia naukowe, oraz bogate doświadczenie zawodowe
i dydaktyczne. W wielu przypadkach są to znani profesorowie i doktorzy Akademii Rolniczej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Szczecinie , Politechniki Lubelskiej, PWSZ
w Jarosławiu, oraz pracownicy naukowi wyższych uczelni we Lwowie. Ponadto z racji ścisłych związków uczelni z praktyką gospodarczą angażowani będą w procesie dydaktycznym wybitni specjaliści praktycy.